Domov Novinky Regulačný úrad SWANu licenciu neodoberie, 4ka pokračuje ďalej

Regulačný úrad SWANu licenciu neodoberie, 4ka pokračuje ďalej

Zdielať

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ukončil spory a dohady o možnom konci štvrtého mobilného operátora. Vo svojom rozhodnutí, ktoré doručil spoločnosti SWAN, regulačný úrad zastavil správne konanie vo veci zrušenia individuálneho povolenia. To začal na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. SWAN rozhodnutie víta a opätovne upozorňuje na nekalé praktiky konkurencie.

4ka Logo

Koncom októbra Najvyšší súd prikázal RÚ, aby znovu preskúmal či spoločnosť SWAN splnila povinnosti začať používať frekvencie pridelené rozhodnutím Regulačného úradu na povolený účel a v určenom územnou rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. Stalo sa tak tri týždne po štarte predaja produktov pod obchodnou značkou 4ka. Operátor už v tom čase mal niekoľko tisíc zákazníkov, ktorí aktívne využívali jeho služby. Súd tak urobil na základe podnetu Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Zákon podľa RÚ nič obdobné, ako namietala prokuratúra, nepredpokladá. Podľa úradu sa z technického hľadiska považuje frekvencia za používanú, ak je jej prostredníctvom vysielaný rádiový signál. Podľa úradu tak „nie je možné dospieť k záveru, že v danom prípade mala spoločnosť SWAN, a.s. povinnosť poskytovať verejné elektronické komunikačné služby.“

4ka promo 01

RÚ konštatuje, že vykonanou fyzickou kontrolou a následnými technickými meraniami dostatočne preukázal, že elektronická komunikačná sieť spoločnosti SWAN bola do šiestich mesiacov od pridelenia frekvencií v prevádzke, rádiové zariadenia, ktoré ju tvoria používajú pridelené frekvencie na povolený účel, čím považuje povinnosť určenú v rozhodnutí za splnenú. Zároveň RÚ odmieta akékoľvek spochybňovanie dôveryhodnosti vykonaných kontrol.

Regulačný úrad sa vo svojom rozhodnutí zároveň opiera aj o slovenskú a európsku legislatívu, keď tvrdí, že odobratie licencie SWANu by mohlo byť protiústavné i proti predpisom EÚ: „Podľa názoru úradu by preto v súčasnej dobe predstavovalo prípadné rozhodnutie o zrušení individuálneho povolenia príkry rozpor so zásadou hospodárnosti a primeranosti a to aj v situácii, ak by pre takéto rozhodnutie teoreticky existoval právny dôvod (ktorý však podľa názoru úradu neexistuje a ani neexistoval).“

4ka promo 02

Úrad sa v rozhodnutí viackrát vyjadruje aj ku krokom troch ostatných operátorov. Pozastavuje sa nad vyjadreniami Orange Slovensko, ktorý napadol, že SWAN za šesť mesiacov nepokryl signálom celé Slovensko. „Pristúpenie na takýto absurdný výklad uvedeného ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách by viedlo k nutnosti zrušiť individuálne povolenie všetky operátorov v Slovenskej republike (nakoľko žiaden z mobilných operátorov v súčasnosti nedosahuje stopercentné pokrytia územia Slovenskej republiky).“

Regulátor ďalej v súvislosti so snahami operátorov o zabránenie efektívneho vstupu spoločnosti SWAN na trh, uviedol, že „pozorne sleduje správanie operátorov na trhu a sám je znepokojený prejavmi oligopolistického správania, ktoré i aktuálne vyhodnocuje a aj naďalej bude priebežne vyhodnocovať, pričom zváži aj spoluprácu s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.“

4ka promo 03

„Vítame rozhodnutie Regulačného úradu. Je jasným dôkazom, že snaha operátorov odňať SWANu licenciu nemala reálny základ a stála na hlinených nohách. Veríme, že rozhodnutie raz a navždy ukončilo zbytočné, špinavé praktiky niektorých hráčov na telekomunikačnom trhu. Regulátor vo svojom verdikte popisuje nekalosti, ktorým čelíme od momentu pridelenia licencie. 75-tisíc zákazníkov však bez pochýb ukazuje, že ľudia si vedia vybrať toho, kto im poskytuje služby za rozumné ceny,“ komentuje rozhodnutie výkonný riaditeľ SWAN, a. s. Martin Mosný.

Zdroj: TS