Domov Novinky Ako firmy na Slovensku znižujú emisie skleníkových plynov?

Ako firmy na Slovensku znižujú emisie skleníkových plynov?

Zdielať

OSN hrozí oteplením klímy až o takmer 3°C.

Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v novembri svetové spoločenstvo, aby podniklo rázne kroky v plnení záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií skleníkových plynov. Dôvodom je hrozba oteplenia klímy až o takmer 3°C do roku 2100, vyplývajúca zo správy Environmentálneho programu OSN (UNEP). Umelá inteligencia, nová technológia zachytávajúca CO2 či inteligentné batériové úložisko sú inovácie, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov na Slovensku.

U. S. Steel, najväčší producent emisií CO2 na Slovensku, využíva umelú inteligenciu priamo pri produkcii ocele. Tá predikuje správny čas ukončenia tavieb v konvertoroch a zároveň radí operátorom, ako zmeniť niektorý parameter, prípadne kedy ukončiť proces v najvhodnejšom čase. „Využívanie umelej inteligencie pomáha košickej U. S. Steel vyrábať oceľ lacnejšie, s nižším dopadom na životné prostredie a s ďalšími výhodami,“ uviedol generálny manažér pre stratégiu Juraj Sabol.

U. S. Steel zároveň od júna obdržal od ministerstva životného prostredia dokopy 600 miliónov eur na zavedenie nových elektrických oblúkových pecí. Tie majú nahradiť vysoké pece so silne znečisťujúcim uhlím. Nové pece budú používať elektrickú energiu na výrobu tepla, čím ponúkajú nízko uhlíkovú alternatívu. „Vďaka projektu inštalácie novej nízkouhlíkovej technológie podnik dokáže ušetriť 2,6 miliónov ton emisií CO2 ročne,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia SR v správe.

Jedinečná technológia v Leopoldove prispeje k výraznému znižovaniu emisií skleníkových plynov. SIAD v spolupráci s Enviral spustili novú technológiu na zachytávanie a skvapalňovanie biogénneho CO2. Na Slovensku ide o unikátnu prevádzku, ktorá pomáha výrazným spôsobom znižovať emisie fosílneho CO2. Emisie sú nahradené z úložiska nerastného pôvodu z hlbinného vrtu. Inštaláciu technológie v Leopoldove vykonala taliansky SIAD, ktorá sa zameriava na výrobu potravinárskych, priemyselných plynov, inžinierstvo, zdravotníctvo nielen v Európe alebo po celom svete.

„Vďaka tejto technológii sme schopní zachytiť a skvapalniť oxid uhličitý biogénneho pôvodu, čo zabráni ťaženiu oxidu uhličitého fosílneho pôvodu z podzemných zdrojov. Namiesto toho sa zachytí už priamo z výroby našej prevádzky a nevypustí sa voľne do ovzdušia. Tento priaznivý environmentálny efekt v podobe redukcie fosílneho CO2 nie je vôbec zanedbateľný,“ hovorí Miroslav Sabo Application z firmy SIAD.

Výrobná kapacita prevádzky je plánovaná na produkciu 40,000 ton potravinárskeho CO2 biogénneho pôvodu ročne. V druhej fáze projektu dôjde k navýšeniu na 80,000 ton ročne, čo z nej urobí jedinú a najväčšiu prevádzku svojho druhu na Slovensku. Plánovaná produkcia predstavuje približne tretinu celkovej produkcie CO2, ktoré vyprodukuje Enviral počas výroby bioetanolu. Nahradením týchto 40,000 ton fosílneho CO2 biogénnym CO2 sa dosiahne zníženie emisnej stopy bioetanolu, čím sa stane časť vyrobeného bioetanolu emisne neutrálnym, teda dôjde k 100% emisnej úspore.

Administratíva budova Tower 115 v Bratislave využíva inovatívne riešenie založené na veľkom smart batériovom úložisku, ktoré dokáže posúvať spotrebu elektrickej energie v čase, a tým znižovať záťaž na elektrickú sieť. Ročne ušetrí budove 400 ton emisií, čo je viac ako 7 násobok uhlíkovej stopy z výroby batérie. Batériové úložisko brAIn riadi vyvinutý inteligentný softvér, ktorý nabíja batériu v čase, kedy elektrická sieť potrebuje odber, a vypína nabíjanie automaticky pri preťaženej sieti.

Ako uvádza Fuergy: „Budova ďalej spotrebúva elektrickú energiu, kedy potrebuje. Úložisko brAIn iba rozhoduje, či pôjde o uskladnenú elektrinu, alebo elektrinu zo siete.“ Batéria nahrádza pri vyvažovaní siete tradičných poskytovateľov podporných služieb – zdroje spaľujúce prevažne fosílne palivá ako ropa alebo zemný plyn. Od prevádzkovateľa siete je možné získať presné údaje, koľko fosílnych zdrojov bolo nahradených. Preukázateľné zníženie emisií CO2 si môže majiteľ vykázať v ESG reporte.

Budovy môžu znižovať emisie CO2 aj iným spôsobom – šetrným kúrením pomocou spätného získavania tepla zo spalín (heat recovery system). „Strata energie zo spalín alebo iného tepelného procesu je zvyčajne okolo 15% až 20%. So systémom spätného získavania tepla od exodraftu môže byť obnovených až 80% tepla. Inak povedané, existuje tu potenciál zníženia spotreby paliva o 12% až 16% a redukcia emisií CO2,“ dodáva na záver obchodný riaditeľ Pavel Ulrich zo spoločnosti Almeva.