Domov Novinky Slovenskí podnikatelia v platobnej disciplíne zaostávajú

Slovenskí podnikatelia v platobnej disciplíne zaostávajú

Zdielať

Platobná morálka českých podnikateľov sa zlepšuje.

Na Slovensku je trend opačný. Zatiaľ čo v minulom roku zostalo v českých štatistikách neuhradených len 8% faktúr, na Slovensku to bolo až 18%. Vyplýva to z anonymizovaných dát online fakturačného systému iDoklad, ktorý porovnal údaje z predchádzajúcich piatich rokov. Zatiaľ čo v roku 2019 bolo u nás uhradených 86% podnikateľských faktúr, vlani sme zaznamenali pokles na úroveň 82%, a to napriek tomu, že mierne klesá podiel faktúr uhradených až po splatnosti.

Kým v roku 2019 bolo po splatnosti uhradených 35% faktúr, v minulom roku to bol pokles o 5%. Ako u nás, tak aj u českých susedov, sa skracuje doba omeškania platieb. V minulom roku to bolo priemerne len 17 dní. V 2019 podnikatelia s úhradou meškali priemerne až 40 dní. Jediným prechodných obdobím, kedy sa počet týchto dní zvýšil, bol prvý rok korony, kedy podnikatelia meškali s úhradami po splatnosti priemerne 50 dní.

Dáta tiež poukazujú na výrazný rozdiel medzi českou a slovenskou platobnou morálkou. Na Slovensku sa vlani optikou všetkých faktúr evidovaných v iDoklade vyšplhal počet neuhradených faktúr až na 18%, čo je najvyššie číslo za posledných 5 rokov. Percento disciplinovaných podnikateľov, ktorí uhrádzajú faktúry včas, je zhruba na tej istej úrovni. Kým v roku 2019 uhradilo do dátumu splatnosti faktúry 51% podnikateľov, tak v minulom roku to bolo 52%.

Kliknutím na fotku zobrazíte plný náhľad

Platobná morálka českých podnikateľov sa napriek náročným postkovidovým rokom zlepšuje. V minulom roku uhradili v termíne 63% faktúr, čo predstavuje najvyšší podiel za posledných päť rokov – v roku 2019 bolo včas preplatených iba 57%t vystavených dokladov. Po dátume splatnosti bolo vlani uhradených 29% faktúr, v priemere sa potom platba omeškala o 13 dní. V porovnaní s rokom 2019, kedy táto doba bola dokonca 58 dní, ide o významné skrátenie.

Neuhradených dokladov bolo v Čechách v minulom roku len 8%. Aj keď korona toto percento prechodne zvýšila, platobná morálka našich susedov je oveľa lepšia. Už v roku 2019 bolo českých 7% neuhradených faktúr dva krát nižším údajom ako u nás na Slovensku, kedy svoje finančne doklady nevysporiadalo až 14% slovenských podnikateľov.