Domov Novinky Skvelé správy! Výroba DPS aj na 3D tlačiarni

Skvelé správy! Výroba DPS aj na 3D tlačiarni

Zdielať

Spoločnosť Amtech predstaví na veľtrhu Amper 2019 produkt DragonFly 2020 Pro, revolučný systém aditívnej výroby umožňujúcej 3D tlač dosiek plošných spojov (DPS).

Toto riešenie otvára veľký potenciál podnikom z odvetvia vývoja a výroby high-tech produktov a spotrebnej elektroniky. 3D tlač DPS je v prípade systému DragonFly proces, pri ktorom tlačiarenská hlava tlačí súbežne kvapky nevodivého foto-polyméru a vodivého nano-strieborného atramentu. Ide o plne aditívny proces, t. j. ako polymér, tak aj striebro sa postupne tlačia po jednotlivých kvapkách a vrstvách.

Na rozdiel od konvenčného spôsobu výroby DPS, ktorý vyžaduje niekoľko zariadení, chemických procesov a zložité výrobné postupy, je celý proces tvorby DPS realizovaný jediným zariadením. Systém vychádza v ústrety potrebám malosériovej výroby a rýchlejšieho uvádzania produktov na trh. Hneď ako je nová DPS navrhnutá, je možné jej prototyp týmto spôsobom vytlačiť rádovo v hodinách a okamžite otestovať, opraviť chyby a aktualizovať návrh. V prípade konvenčného spôsobu býva celý proces oveľa zdĺhavejší (rádovo v týždňoch) a hlavne nákladnejší.

Systém DragonFly je určený predovšetkým vývojovým spoločnostiam či vývojovým oddeleniam v rámci veľkých podnikov, ďalej organizáciám s potrebou utajenia, ktoré nechcú zdieľať svoje návrhy so svojimi dodávateľmi a tiež malým a stredným podnikom (SMB). Popri predaji samotného systému bude spoločnosť poskytovať aj možnosti tlače DPS ako služby, ktorá umožní spektru záujemcov vyvíjať návrhy nových produktov bez nutnosti vysokých investícií do ich prototypovania.