Domov Novinky Okamžité platby budú povinné pre všetky banky v EÚ

Okamžité platby budú povinné pre všetky banky v EÚ

Zdielať

Európska únia prijala legislatívu, ktorá od všetkých bánk v členských štátoch vyžaduje podporu okamžitých medzibankových platieb v eurách.

Tento krok, schválený Európskym parlamentom, má za cieľ zjednodušiť a zrýchliť platobný proces medzi bankami v rámci EÚ. Okamžité platby, ktoré umožňujú realizáciu transakcií takmer v reálnom čase, sú definované ako pripísanie platby na účet príjemcu do desiatich sekúnd od jej iniciácie. Tieto platby sú dostupné nepretržite, 24 hodín denne, každý deň, avšak existuje limit maximálnej výšky platieb. Na Slovensku boli okamžité platby zavedené už vo februári 2022 tromi hlavnými bankami – Slovenskou sporiteľňou, VÚB a Tatra bankou, pričom sa k nim neskôr pridala aj Raiffeisen banka.

Do dnešného dňa sa k systému okamžitých platieb pridala len J&T Banka. Takisto okamžité platby podporuje aj Revolut, platforma, ktorá je Slovákmi hojne využívaná najmä pre jej benefity v zahraničí. Podľa novej legislatívy EÚ nesmú banky za okamžité platby účtovať viac, ako je štandardný poplatok za platby v eurách. Táto regulácia vstúpi do platnosti 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Banky v krajinách eurozóny budú musieť začať okamžité platby prijímať do 9 mesiacov od tejto udalosti, zatiaľ čo možnosť ich odosielania bude povinná do 18 mesiacov.

To znamená, že väčšina bánk by mala tieto služby implementovať ešte pred koncom roka 2024, resp. najneskôr do septembra nasledujúceho roka. Pre banky v členských štátoch EÚ, ktoré nepoužívajú euro ako svoju menu, sa stanovujú dlhšie lehoty – prijímanie okamžitých platieb v eurách bude povinné do 33 mesiacov a ich odosielanie do 39 mesiacov od zverejnenia legislatívy. Tento krok predstavuje významnú zmenu v bankovom sektore EÚ a očakáva sa, že výrazne zefektívni a zrýchli platobný proces v rámci jednotného trhu.