Domov Novinky Čo prinesie zákon o kyberodolnosti z dielne EÚ?

Čo prinesie zákon o kyberodolnosti z dielne EÚ?

Zdielať

EÚ oznámi 13. septembra zákon o kybernetickej odolnosti zameraný na rizikové inteligentné zariadenia.

Zákon o kybernetickej odolnosti sa vzťahuje na zariadenia pripojené na internet, ako sú televízory, chladničky a inteligentné reproduktory, a jeho cieľom je zlepšiť bezpečnosť týchto výrobkov. Európska únia sa údajne chystá oznámiť nový návrh, ktorý je zameraný na inteligentné zariadenia s rizikami v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom znížiť náklady na kybernetické incidenty v EÚ. Výrobcovia týchto zariadení, ktoré sú pripojené na internet, budú musieť zabezpečiť bezpečnosť svojich zariadení, inak riskujú, že ich výrobky budú zakázané a budú im hroziť pokuty až do výšky 15 miliónov eur alebo do 2,5% ich celkového celosvetového obratu. Podľa správy agentúry výkonná moc Európskej únie 13. septembra oznámi zákon o kybernetickej odolnosti, ktorý by sa nakoniec mohol stať zákonom. Navrhované nariadenie sa vzťahuje na zariadenia pripojené na internet, pričom sa v ňom navrhujú prísne pravidlá, ktoré od výrobcov vyžadujú posilnenie ich bezpečnosti.

Podľa správy sa v návrhu EÚ očakáva, že výrobcovia inteligentných zariadení budú posudzovať riziká kybernetickej bezpečnosti svojich výrobkov, zabezpečovať riešenie chýb a problémov a do 24 hodín informovať Agentúru Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) o incidentoch súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou. V návrhu sa tiež odporúča, aby spoločnosti, ktoré navrhované pravidlá nedodržia, dostali pokutu podľa toho, ktorá suma je vyššia. Podľa správy by sa táto pokuta mohla znížiť v prípade menších priestupkov. Podobne aj navrhovaný zákon o kybernetickej odolnosti umožňuje vnútroštátnym orgánom dohľadu obmedziť výrobok z európskeho trhu tým, že nariadi jeho stiahnutie alebo spätné prevzatie, ak nie je v súlade s pravidlami. Podľa správy by sa navrhovaná legislatíva mohla nakoniec stať zákonom, keď krajiny EÚ poskytnú svoje príspevky.

Zdroj