Domov Novinky Umelá inteligencia má potenciál zlepšiť vzťah k práci

Umelá inteligencia má potenciál zlepšiť vzťah k práci

Zdielať

Iba 27% znalostných pracovníkov považuje svoj vzťah k práci za zdravý.

Zhruba polovica ale verí, že AI ho môže zlepšiť. Ukazujú to nové výsledky štúdie Work Relationship Index, ktorá po celom svete skúma vzťah zamestnancov k ich práci. Globálna štúdia zahrňuje odpovede viac než 15600 respondentov vo 12 krajinách. Ukazuje, že vzťah k práci je často vyhrotený a očakávania zamestnancov rastú. Prostriedkom na zlepšenie by mohla byť umelá inteligencia (AI).

Umelá inteligencia predstavuje príležitosť na zmenu dynamiky našej práce. Môže vytvoriť pozitívnejšie a produktívnejšie prostredie pre všetkých. Aby sme podporili väčšie pochopenie a prijatie AI, vedúci pracovníci musia prevziať iniciatívu a presvedčiť zamestnancov o potenciáli umelej inteligencie, vzdelávať ich a stáť na čele jej efektívnej integrácie. Vzťah k práci podľa štúdie momentálne nie je ideálny – iba 27% znalostných pracovníkov uvádza, že majú zdravý vzťah k práci.

Súčasne prudko vzrástli ich očakávania: 58% respondentov uvádza, že sa za posledné tri roky zvýšili. Trend je viditeľný najmä v rastúcich ekonomikách, kde túto skúsenosť zdieľa cez 70% pracovníkov, vo vyspelých ekonomikách je to potom zhruba 50%. Ľudia si stále viac uvedomujú, že umelá inteligencia môže prispieť k zlepšeniu ich pracovného života.

Väčšina vedúcich pracovníkov a osôb s rozhodovacími právomocami v IT vidí potenciál AI vo vyvážení pracovného a súkromného života. Podobne to vnímajú aj zamestnanci, ktorí sa domnievajú, že AI môže zefektívniť úlohy a uľahčiť ich prácu (75% vedúcich pracovníkov podnikov, 58% znalostných pracovníkov). Štúdia ukazuje, že je potrebné, aby vedúci pracovníci podnikov dostatočne informovali o výhodách umelej inteligencie a vzdelávali zamestnancov v tom, ako ju začleniť do svojich pracovných procesov.

Môžu tak dosiahnuť lepšie obchodné výsledky a zároveň posilniť vzťah svojich zamestnancov k práci. Prieskum ďalej ukázal, že pretrváva neistota ohľadom toho, ako najlepšie naplno využívať AI. Dvaja z piatich ľudí (42%) si nie je istých, kedy umelú inteligenciu v práci využívať, a 41% sa necíti byť vhodne vybavených na to, aby na svojej pozícii využili plný potenciál umelej inteligencie.

Vzhľadom na to, že 73% vedúcich pracovníkov a 66% znalostných pracovníkov sa vyslovilo za komplexné školenie v oblasti AI, je zrejmé, že firmy by mali preferovať iniciatívy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie v tejto oblasti. V neustále sa vyvíjajúcom pracovnom prostredí, kde sa firmy snažia dosiahnuť maximálne zapojenie a produktivitu zamestnancov, rovnako ako udržiavať ich motiváciu, sa strategická integrácia umelej inteligencie ukazuje za vhodný základ pre transformáciu.