Domov Novinky Ceny mobilných služieb patria na Slovensku k najvyšším v EÚ

Ceny mobilných služieb patria na Slovensku k najvyšším v EÚ

Zdielať

Ceny mobilného telefonovania a dát patria na Slovensku k najvyšším v EÚ. Služby mobilných operátorov nás stoja takmer dvojnásobne viac ako je priemer Európskej únie. Väčšie objemy dát máme vôbec najdrahšie zo všetkých krajín európskej 28-čky.

Rozdelenie krajín EÚ podľa cien, ktoré občania platia za mobilné telefonovanie a internet po zohľadnení parity kúpnej sily (Zdroj: Analýza Európskej komisie 12/2019).

Slovensko patrí ku krajinám s najvyššími cenami za mobilné telefonovanie a internet v Európe. Vyplýva to z analýzy Európskej komisie, ktorá skúmala ceny balíkov za telefonovanie a mobilné dáta, ako aj samostatné dátové balíčky v jednotlivých krajinách EÚ. Z porovnania cien, ktoré musia koncoví spotrebitelia platiť za štandardizované balíčky služieb mobilných operátorov definované organizáciou OECD, vzišli pri zohľadnení parity kúpnej sily štyri kategórie krajín – od lacných až po najdrahšie. V spoločnosti najdrahších krajín sa okrem Slovenska ocitli Maďarsko, Portugalsko, Cyprus, Česká republika a Grécko. Najmenej platia za mobilné služby Estónci, Rumuni, Poliaci, Taliani či Rakúšania.

Ceny mobilných operátorov na Slovensku síce vlani medziročne zväčša mierne klesli, vo vybraných prípadoch však zaznamenali naopak až tretinový nárast. Analýza konštatuje, že volania a mobilné dáta v porovnávaných ponukách sú pre Slovákov takmer dvojnásobne drahšie, ako je priemer EÚ. Na analýzu, ktorú pre Európsku komisiu pripravila konzultačná firma Empirica v spolupráci s TÜV Rheinland na základe údajov zozbieraných z webových stránok vybraných mobilných operátorov, upozornila občianska iniciatíva Chcem si vyberať, za ktorou stoja viaceré fyzické a právnické osoby z telekomunikačnej brandže.

Porovnanie cien v jednotlivých krajinách EU za balík obsahujúci 1 GB dát, 300 hovorov a 80 SMS správ (Zdroj: Analýza Európskej komisie 12/2019).

Vysokú cenovú hladinu slovenských operátorov potvrdzuje aj analýza webovej služby Cable, ktorá zoradila krajiny podľa cien mobilných dát od najlacnejších po najdrahšie. Slovensko sa v nej ocitlo až na 121. mieste, čo znamená, že dáta vyjdú výrazne lacnejšie nielen Poliakov a Čechov, ale aj oveľa bohatších Dánov, Rakúšanov, Fínov, Švédov či Talianov. Cable na rozdiel od EK porovnávala ceny v absolútnom vyjadrení, nezohľadňovala teda paritu kúpnej sily. Dôvodom vysokých cien mobilných telekomunikačných služieb na Slovensku je podľa zástupcov iniciatívy Chcem si vyberať slabá konkurencia. Na slovenskom trhu na rozdiel od drvivej väčšiny krajín EÚ neexistujú plnohodnotní virtuálni operátori, ktorí by mohli za veľkoobchodných podmienok využívať existujúce siete mobilných operátorov a ponúkať služby koncovým zákazníkom pod vlastnou značkou.

Na podobnom princípe bola na Slovensku pred vyše desiatimi rokmi postavená liberalizácia trhu s energiami, ktorá zákazníkom umožnila vyberať si spomedzi viacerých distribútorov elektriny a plynu. To vytvára tlak na ceny a prispieva k zavádzaniu inovatívnejších služieb. Ponuka a inovatívnosť mobilných telekomunikačných služieb bude väčšia a ceny môžu byť nižšie, ak operátori sprístupnia svoje siete veľkoobchodným spôsobom. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) v rámci pripravovaných aukcií pre 5G sieť pôvodne zvažoval možnosť zaviazať operátorov k sprístupneniu sietí, v decembrovom návrhu výberového konania na pridelenie frekvencií však od zámeru upustil.

Vysokú cenovú hladinu slovenských operátorov potvrdzuje aj analýza webovej služby Cable, ktorá zoradila krajiny podľa cien mobilných dát od najlacnejších po najdrahšie.

Na webovej stránke Chcemsivyberat.sk môžu záujemcovia o lacnejšie telefonovanie a dáta podporiť hromadnú pripomienku a požiadať tak, aby regulačný úrad uložil operátorom povinnosť sprístupniť mobilné siete za transparentných a nediskriminačných podmienok, a umožnil tak zvýšiť slabú intenzitu konkurencie na trhu, ktorá sa prejavuje vysokými cenami mobilného telefonovania a internetu. Iniciatíva ďalej tvrdí, že RÚ háji záujem operátorov a nie občanov (viac sme písali tu), ktorú sme opäť doplnili na konci článku aj o reakciu Regulačného úradu.

Doplnené o vyjadrenie Regulačného úradu (RÚ), ktoré nám poslal Roman Vavro, tlačový hovorca úradu: „Maloobchodné ceny, ktoré porovnávala EK, nie sú predmetom regulácie ex-ante, t.j. regulácie ktorú vykonáva Regulačný úrad. Úrad reguluje ceny na veľkoobchodnom trhu (tzv. prepojovacie poplatky), ktoré sa v porovnaniach EK držia cca na úrovni priemeru krajín EÚ. Regulačný úrad skontroloval porovnanie cien, ktoré urobila Európska komisia (EK) a zistil nedostatky, ktoré výsledok výrazne skresľujú.

EK v prípade Slovenska použila v porovnaní len ceny dvoch operátorov (Slovak Telekom a Orange Slovensko), ale v prípade iných krajín ceny všetkých operátorov. Po doplnení cien O2 a 4ka sa Slovensko premiestnilo z najdrahších krajín medzi najlacnejšie viď opravené porovnanie cien. Menší počet operátorov napr. dvaja sa berú do úvahy len v prípade, že títo operátori majú spolu viac ako 70% podiel na maloobchodnom trhu, čo v prípade Slovenska neplatí.“